Nästa styrelsemöte:

Tid: kl. 17.30 ons 2 dec. 2020 

Plats:    Allmännavägen 20, Otterbäcken