Nästa styrelsemöte:

Tid:   onsdag 25 mars 2020 kl. efter årsmötet. 

Plats:   Folketshus,  Otterbäcken