Nästa styrelsemöte:

Tid:  kl. 18.00 tis 22 sept. 2020 

Plats:    Allmännavägen, Otterbäcken