Nästa styrelsemöte:

Tid:   måndag 27 januari 2020 kl. 17.30  

Plats:   Allmännavägen 20,  Otterbäcken