Nästa styrelsemöte:

Tid:    Söndag 25 augusti 2019 kl.17.00  

Plats:   Allmännavägen 20,  Otterbäcken