Nästa styrelsemöte:

Tid:    Söndag 1 december 2019 kl. 17.00  

Plats:   Allmännavägen 20,  Otterbäcken