Nästa styrelsemöte:

Tid: Tis 14 sept 2021 17.30

Plats: Allmännavägen 20, Otterbäcken