Nästa styrelsemöte:

Tid:  september 2020 

Plats:    Otterbäcken