Otterbäckens Fiber Ekonomisk Förening bildades den 26 nov 2014 i Folkets Hus, Otterbäcken. 

Syftet med föreningen är att tillsammans rusta Otterbäcken för framtiden, genom att erbjuda alla fastigheter ett högkvalitativt fibernät för snabb och säker kommunikation.

Den 1 april 2017 var nätet utbyggt och medlemmarna kunde börja använda sina anslutningar till Internet, TV, telefoni och mycket mer.

Föreningen har för närvarande 181 st tecknade anslutningar.

Vill du ansluta din fastighet till Otterbäckens fibernät? Ta då kontakt med någon i styrelsen och få en offert på vad det skulle kosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Information om nya boxar i samband med nya tjänsteavtalet 2022--11-01 [ läs här ]

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Nytt avtal om tjänster i fibernätet

Som du säkert sett har vi skrivit ett nytt avtal om tjänster i fibernätet. Det finns även denna gång fyra olika alternativ beroende på vilket behov du har och om du kommer att använda tjänsterna hela året eller endast under vissa delar av året. För samtliga alternativ gäller att din fiberförening tar ut en nätavgift på f.n. 50 kr/månad för underhåll och administrativa tjänster.

  Du kan behålla din nuvarande Mediebox om denna fungerar utan problem. Är det problem med den nuvarande boxen byter vi denna utan kostnad i samband med det nya avtalet börjar gälla eller vid senare tillfälle under avtalstiden.

 Alla TV-boxar behöver däremot bytas ut mot nya då vi kommer att ha Telia som leverantör av TV i stället för Sappa. Den gamla TV-boxen lämnas på återvinningsstation eller till din fiberförening.

 Köper du ett större utbud från Sappa än det som ligger i grundutbudet? Om avtalstiden fortsätter efter 2022-11-01 ska du ha kvar din Sappabox så länge som bindningstiden gäller och byter därefter till en Teliabox. Du får din TVbox genom fiberföreningen.

 I god tid innan övergången kommer Otterbäckens Fiber att meddela var och när du kan byta box. Vi kommer då även att informera om hur ett ev byte av Medieboxen går till.

 TV-utbudet är intressant för många. Vi kommer att erbjuda Telia Bas i abonnemangspriset. Det innebär att du får följande kanaler:

SVT:r, axesstv, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 och sportkanalen.

 SVT:r står för alla SVT:s kanaler. Dessutom kan du nu streama 13 av dessa kanaler på dator, surfplatta och mobiltelefon samt ha playfunktion på flera av kanalerna.

 Kanalerna kan möjligen variera över tid, men det rör sig om marginella förändringar i så fall.

Skall du sälja fastigheten?

Avtal om överlåtelse av anslutningsavtal och ansökan om medlemsskap [ klicka här ] 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  [ Årsstämma i OFEF 2022 ]

 [ Protokoll från årsstämma 10 april 2022 ]

Årsredovisning för 2021 ]

[ Revisionsberättelse för 2021 ]

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid driftproblem!

Får du problem med Internet eller Telefoni ska du ringa Net at Once. Deras kundservice har öppet 08:00 - 20:00 och du når dem på telefon 0771 - 40 44 00. De kan se hur kontakten med dig ser ut och hjälpa till att rätta till problemen.

Driftinformation Net at Onceläs här

 

Får du problem med TV:n ska du ringa Sappa. Deras kundservice har telefon 0774 - 44 47 44. De ser också om du har kontakt. De hjälper också till så du får igång TV:n igen. Deras öppettider är 08.00 till 22.00. Där kan du även beställa fler TV-boxar och uppgradera innehållet i ditt TV-utbud.

driftinformation Sappaläs här]

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Hemsidan uppdaterad:

 [2022-10-22 Startsidan]   [2022-10-22  Protokoll]   [2022-09-11 Nyheter]   [2022-04-19 Styrelsen]   [2018-04-13 Länksidan]   [2018-03-26 Frågor och Svar]   [2018-03-26 Medlemssidan]   [2017-06-20 Fiberkartan]   [2017-05-31 Manualer]  

webbansvarig kontaktas vid fel eller frågor om innehåll på denna webbplats:  gunnar@otterbackenfiber.se