Nästa styrelsemöte:

Tid: Tisdagen 6 december kl.17.30

Plats: Allmännavägen 20