Ordföranden i arbete!

Sara och Gunilla gör finjobbet!

1:e pinnkaparen Marcus i full aktion!

Ulf och Gunnar skruvar ihop skyltarna!

Oscar och Bo-Göran avslutar tillverkningen!