Otterbäckens Fiber Ekonomisk Förening bildades den 26 nov 2014 i Folkets Hus, Otterbäcken. 

Syftet med föreningen är att tillsammans rusta Otterbäcken för framtiden, genom att erbjuda alla fastigheter ett högkvalitativt fibernät för snabb och säker kommunikation.

Den 1 april 2017 var nätet utbyggt och medlemmarna kunde börja använda sina anslutningar till Internet, TV, telefoni och mycket mer.

Föreningen har för närvarande 181 st tecknade anslutningar.

Vill du ansluta din fastighet till Otterbäckens fibernät? Ta då kontakt med någon i styrelsen och få en offert på vad det skulle kosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Skall du sälja fastigheten?

Avtal om överlåtelse av anslutningsavtal och ansökan om medlemsskap [ klicka här ] 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reparation av skadade kablar lördagen 24 april

  Ni kommer säkert ihåg att vi hade en stor avgrävning vid bandyplan dagarna för jul 2020. Då lagades skadan temporärt. Nu har tjälen gått ur marken och en slutlig reparation ska genomföras. Den kommer att göras i två steg varav det första genomförs lördagen den 24 april med början 07.00 och beräknas vara slutfört 16.00. Alla berörs av detta. 

Efter att reparationen är genomförd kan du behöva starta om din mediabox och TV-box för att allt ska fungera. Skulle ni ändå inte få igång det ska ni maila installation@elektronikhuset.se eller ringa 0501-278030. 

I ett andra steg kommer vi att behöva görat ännu ett kabelbyte. Det kommer att ske en lördag i maj. Vi återkommer med datum för denna åtgärd inom kort. 

Ett avbrott som berör alla på detta sätt är naturligtvis irriterande om man tänkt använda Internet och TV mellan dessa klockslag. Vi har valt att lägga det en lördag för att det inte ska ha så stor inverkan vare sig för hushåll eller företag och hoppas att ni kan ha förståelse för att detta måste göras. 

Med vänliga hälsningar  

 Staffan Gustafsson ordf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Årsstämma i OFEF 2021

 Otterbäckens Fiber kommer att ha Årsstämma på samma sätt som 2020 i år också. Vi skickar ut en kallelse som vanligt. Sedan får ni en röstsedel där ni kan fylla i era val. Dessa röstsedlar kommer sedan att räknas och ett protokoll skrivs med resultatet av medlemmarnas svar. 

För att ni som medlemmar ska få möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter kommer vi att ha ett Öppet Hus i Folkets Hus den 16 maj kl 14.00-15.30. Förhoppningsvis kan vi vara utomhus. Det blir inget möte utan ni kan komma när ni vill under denna tid.

 Efter Öppet Hus kommer rösträkningen att genomföras och resultatet skickas till medlemmarna.

   Vänliga hälsningar

Staffan Gustafsson ordf.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid driftproblem!

Får du problem med Internet eller Telefoni ska du ringa Net at Once. Deras kundservice har öppet 08:00 - 20:00 och du når dem på telefon 0771 - 40 44 00. De kan se hur kontakten med dig ser ut och hjälpa till att rätta till problemen.

Driftinformation Net at Onceläs här

 

Får du problem med TV:n ska du ringa Sappa. Deras kundservice har telefon 0774 - 44 47 44. De ser också om du har kontakt. De hjälper också till så du får igång TV:n igen. Deras öppettider är 08.00 till 22.00. Där kan du även beställa fler TV-boxar och uppgradera innehållet i ditt TV-utbud.

driftinformation Sappaläs här]

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Hemsidan uppdaterad:

[2021-04-21 Startsidan]    [ [2021-04-10 Protokoll ]    [2020-09-23 Styrelsen]   [2018-04-13 Länksidan]   [2018-03-26 Frågor och Svar]   [2018-03-26 Medlemssidan]  ][2017-11-01 Nyheter]   [2017-06-20 Fiberkartan]   [2017-05-31 Manualer]  

webbansvarig kontaktas vid fel eller frågor om innehåll på denna webbplats:  sodergren.gunnar@telia.com