Otterbäckens Fiber Ekonomisk Förening bildades den 26 nov 2014 i Folkets Hus, Otterbäcken.

Syftet med föreningen är att tillsammans rusta Otterbäcken för framtiden, genom att erbjuda alla fastigheter ett högkvalitativt fibernät för snabb och säker kommunikation.

Föreningen kommer att använda sig av Skagerns Energi som totalentreprenör.

Tecknade anslutningar som föreningen har för närvarande: 176 st

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nyhetsbrev 2017-06-12

läs den här ]

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid driftproblem!

Får du problem med Internet eller Telefoni ska du ringa Net at Once. Deras kundservice har öppet 08:00 - 20:00 och du når dem på telefon 0771 - 40 44 00. De kan se hur kontakten med dig ser ut och hjälpa till att rätta till problemen.

 

Får du problem med TV:n ska du ringa Sappa. Deras kundservice har telefon 0774 - 44 47 44. De ser också om du har kontakt. De hjälper också till så du får igång TV:n igen. Deras öppettider är 08.00 till 22.00. Där kan du även beställa fler TV-boxar och uppgradera innehållet i ditt TV-utbud.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Hemsidan uppdaterad:

[2017-09-05 Protokoll]  [2017-06-20 Fiberkartan]   [2017-06-12 Startsidan]  [2017-06-12 Nyheter]  

  [2017-05-31 Manualer]   [2016-12-21 Länksidan]  [2016-11-25 Frågor och Svar]  [2016-09-07 Styrelsen]

webbansvarig kontaktas vid fel eller frågor om innehåll på denna webbplats:  gunnar@otterbackenfiber.se