Otterbäckens Fiber Ekonomisk Förening bildades den 26 nov 2014 i Folkets Hus, Otterbäcken.

Syftet med föreningen är att tillsammans rusta Otterbäcken för framtiden, genom att erbjuda alla fastigheter ett högkvalitativt fibernät för snabb och säker kommunikation.

Föreningen kommer att använda sig av Skagerns Energi som totalentreprenör.

Kallelse till informationsmöte 9 november kl. 19.00 (läs mer)

 OBS! Viktig information ang. Sjövattenledningar. (läs mer)

  • Fiberföreningens medlemmar för närvarande: 188

  • Tecknade anslutningar för närvarande: 165

  • Nergrävd kabel den 13 oktober är c:a 6000 meter

 

Instruktion för installation av fastighetsbox och anslutningsbox (läs mer)

 

OBS! Det kommer att finnas hjälp med installationen när det blir aktuellt (läs mer)

 ANMÄL DIG NU FÖR FIBERANSLUTNING

Har du inte anmält dig ännu? Gör det snarast, om du vill ha fiber. Har du ångrat dig och inte vill ha fiber? Då vill vi gärna att du talar om det också, så vi vet. Vi vill att du anmäler dig så fort som möjligt.

Blankett för anmälan till medlemsskap i Otterbäckens fiberförening.

Det slutgiltiga anslutningsavtalet som skall växlas mot tidigare anslutningsavtal.

Hemsidan uppdaterad:

[2016-10-19 startsidan],  [2016-10-19 kartor],  [2016-10-14 protokoll],  [2016-10-13 pågående arbeten (Fotoalbum)],  2016-09-25 länksidan],  [2016-09-24 Nyheter],  [2016-09-07 styrelsen]

[webbansvarig kontaktas vid fel eller frågor om innehåll på denna webbplats:] gunnar@otterbackenfiber.se