Nästa styrelsemöte:

Tid:    Onsdagen 15 mars 2023 kl. 17.30

Plats: Allmännavägen 20, Otterbäcken