Ordföranden i arbete!
Ordföranden i arbete!
Sara och Gunilla gör finjobbet!
Sara och Gunilla gör finjobbet!
1:e pinnkaparen Marcus i full aktion!
1:e pinnkaparen Marcus i full aktion!
Ulf och Gunnar skruvar ihop skyltarna!
Ulf och Gunnar skruvar ihop skyltarna!
Oscar och Bo-Göran avslutar tillverkningen!
Oscar och Bo-Göran avslutar tillverkningen!