Otterbäckens Fiber Ek För.

Allmännavägen 20

547 72 Otterbäcken

Ordförande:

 

Staffan Gustafsson

Tel. 070-6299144

E-post: staffan@otterbackenfiber.se

Vice ordförande och webbansvarig:

 

Gunnar Södergren

Tel. 072-5327593

E-post: gunnar@otterbackenfiber.se

Kassör:

 

Bo-Göran Romppanen

Tel. 073-1589151

E-post: bo.goran@otterbackenfiber.se

Sekreterare:

 

Gunilla Palmquist

Tel. 070-5299155

E-post: gunilla@otterbackenfiber.se

Ledamot:

 

Ulf Nilsson

Tel. 070-5214855

E-post: unilson@gmail.com

Ledamot:

 

Marcus Johansson

Tel. 070-9433633

E-post: steel_predator@telia.com

Suppleant:

 

Jan Feltsten 

Tel. 072-5622774

E-post:

Suppleant:

 

Björn Wadensten

Tel. 070-7271899

E-post: